KPSC ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ - ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನೇಕ

Join Today

ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ
ಬಾಣದ ಗುರುತನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ

1

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಷಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆ

2

ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ

ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಉತ್ತಮ ತಳಹದಿ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ,ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿ

3

ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿ

ಮೂಲಭೂತ ತರಗತಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಿಷಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ವಿಭಾಗೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು CSAT ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

4

ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – ಪೂರ್ವಭಾವಿ

ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ಈ ಕೋರ್ಸಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು

icon

ಲೈವ್ ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ತರಗತಿಗಳು

ಎಲ್ಲಾ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ೩೦೦+ ಗಂಟೆಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ನೇರ ಹಾಗೂ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ತರಗತಿಗಳು

icon

ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ನುರಿತ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಇದು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ

icon

ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿ

ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿ - ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಲಾಗುತ್ತದೆ.

icon

ದೈನಂದಿನ ಉಪಕ್ರಮಗಳು

ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು, ದೈನಂದಿನ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರಜವಾನಿ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಟದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿರುತ್ತದೆ

KPSC Notification

ನಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ತರಗತಿಗಳು

ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಮಾಸ್ಟರ್ , ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಗುರಿಯಾಧಾರಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಧೇಶವಾಗಿದೆ.

ಮುಂಬರುವ ಕೆಲಸಧಾರಿತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ತಯಾರಿಗಾಗಿ - ಅಧ್ಯಯನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, , ಅಧ್ಯಾಪಕರ ನೇರ ತರಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾದ ವೀಡಿಯೊ ತರಗತಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನುರಿತ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿ , ಅನುಮಾನ ಪರಿಹಾರ ( ಡೌಟ್ ರಿಮೂವಲ್) ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. .

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ತರಗತಿಗಳು ಕೆ ಎ ಎಸ್ , ಪಿಎಸ್ಐ, ಎಫ್ಡಿಎ / ಎಸ್ಡಿಎ, ಪಿಡಿಒ, ಪಿಸಿ..ಇಟಿಸಿ ನಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪಾಠಕ್ರಮವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ

Join Today
image

ಪ್ರಶಂಸಾಪತ್ರಗಳು

ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಣದ ಗುರುತನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ SmartIQ ನಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನವು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು.

user

ನಾಗರಾಜ್ ಗಡದ್

KAS 2017 ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರು

Smartiq classes was a game changer in last minute revision which enabled me to complete syllabus within specific time.crux videos(fast track course) made me to cover relevant topics instead of covering huge syllubs at the last minute.

user

ಚೆನ್ನಕೇಶವ V

KAS 2017 ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರು

I was exited to the see the current affairs on question paper which were was similar in test series.I thank smart iq current affairs team who made this exam more simplified.The background they teach in current affairs makes the concept more unforgettable.

user

ಬಸವರಾಜ

KAS 2017 ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರು

Live as well recorded classes has made humanities subjects more deliverable to the students.Thanks for the immense support,smartiq has given in a relevant manner.Use of technology has saved my time,money and also it was a absolute smart study.

user

ನೀತಾಶ್ರೀ

KAS 2017 ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರು

Answer writing practice sets given by smartiq was very much helpful in improving my speed in mains. Test series enabled me to complete al the questions within the specified time.Motivational interactions with toppers kept my motivation in th peak always.

user

ಚಂದನ್

KAS 2017 ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರು

Regular performance appraisal system made me all time warrior in the race. Personal mentoring by smartiq was backbone of my preparation where I used to get al my doubts and onfusions get solved at the right time.News pulse initiative was day meal for which I miss now after my selection.

user

ಸಿದ್ದಲಿಂಗ

KAS 2017 ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರು

map

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು

Message Sent
Sorry, Message Not Sent. Try again later.

         ಉಚಿತ ತರಗತಿಗಳು


ನೋಂದಾಯಿಸಿ

 
Sign Up